Hade för mycket att göra på jobbet – man dog


För mycket att göra på jobbet, för dålig stämning på jobbet. Då fick patienten fel medicin och så dog han senare.

Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog, enligt sjukvårdsledningen, till att en patient fick fel läkemedel som ledde till högt blodtryck. Region Jönköpings län anmäler fallet för prövning enligt lex Maria och granskning hos myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som vårdades på intensivvårdsavdelning på grund av akut sjukdom.

”Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till en förväxling av läkemedel så att patienten fick högt blodtryck. När misstaget upptäcktes efter några timmar avbröts den felaktiga läkemedelsbehandlingen och blodtrycket blev normalt. Patienten drabbades inte av någon skada av misstaget men har senare avlidit av sin akuta sjukdom”, uppger chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: