Genmäle till Gunilla Hjelm och Lennart Bogren (C)

FOKLOMRÖSTA I REGIONFRÅGAN 2014! unilla Hjelm och Lennart Bogren båda (C), vill att vi ska bilda en s.k. storregion med några andra län. Främst de Småländska länen.

Jag delar deras syn att man skall diskutera regionfrågan och förhandla fram en modell för samarbetet mellan smålandslänen men sedan överlämna det till folket att avgöra i en folkomröstning valet 2014.

 

De hävdar att detta är en gammal centerfråga. Det är det nu inte. Vi inom centern har alltid vurmat för länsdemokrati som innebär att till landstingets kompetens skulle även den statliga verksamheten fogas. Det har alltid varit centerpartiets uppfattning. Det finns anledning att med några intellektuella rekvisit analysera regionfrågan.

 

Detta med storregioner uppfanns av landshövding Mats Svegfors, som jag tycker är en lysande författare, men som samhällsorganisatör är han väldigt medioker. Nu hoppade en hel del politiker på det här tåget och talade om en välgörande och nyttig strukturutveckling. Jag kan berätta för läsaren att politikernas drivs av ambitionen att förvaltningsdirektören skall få en bredare och dyrare läderstol att sitta på och regionförbundets nye ordförande ett större revir att tycka åt.

 

Går vi genom statsbidrag och infrastruktursatsningar som gjorts i de nya regionerna Skåne och Västra Götaland mm så är utfallet mindre statsbidrag per invånare och mer skattepengar från de egna invånarna. Förvaltning och byråkrati har svält. Tredje spåret, citytunneln och en och annan led i Göteborg, ja, det är subventioner. Tänk om vi satsat dem i Jönköpings län vilken utväxling. 150 kilometer fart på alla våra järnvägar, eldrift av loken och mycket mer.

 

Jönköping är ett fantastiskt fint län. Här finns småföretagarandans hjärta. Uppfinningsrikedomens moder. Under finanskrisen drabbades vi hårt av arbetslöshet men inte lika hårt som andra län. Tacka våra kluriga småföretagare för detta.

 

Vårt län är ett område i landet som kan skryta med har snabba kommunikationer både på väg och järnväg. Vi har inget storstadssyndrom, där transporterna står stilla i bilköer. Allt kommer fram och på rätt tid.  Genom att använda våra järnvägar bättre kan vi möta framtidens klimathot resa och frakta klimatsmart.

 

 I vårt län har vi en jättebra sjukvård. Våra läkare och vår sjukvård ser till att vi är friska innan vi går tillbaka till arbetslivet. Det är därför frånvaron på grund av sjukdom i länet är liten och arbetslösheten låg.

 

Vårt landsting går med 160 miljoner i vinst. Sköttes alla landsting som vårt skulle landstingsektorn spara 20 miljarder. Det är inte kris i sjukvården, det är kris bland dem som sköter Sveriges landsting.

 

Nu vill makthavarna från höger till vänster att folket inte skall få folkomrösta därför de anser folket inte tillräckligt bildat för detta. (Eller rättare sagt, de föraktar folkets kompetens) Den bildningen har ett litet fåtal politiker som vill ha mer centralisering.

 

Ställ regionfrågan under prövning hos det högsta beslutande organet i länet, Folket, år 2014.

Men det törs inte makthavarna för då blir det inga läderklädda regionråds stolar och feta arvoden.

 

LARS HÅKAN HALLDIN (C)

Oberoende Centerpartist

Eksjö

 


Publicerat

i

av

Etiketter: