FRIKÄND FÖR VÅLDTÄKT PÅ BARN – Kan dömas igen efter tio år


Riksåklagaren begär resning till nackdel för en person som frikänts för våldtäkt.

Riksåklagaren har ansökt om resning till men för den tilltalade som frikänts för våldtäkt mot barn 2011. Ansökan grundar sig på ny bevisning.

Den tilltalade åtalades den 23 juni 2010 för våldtäkt mot barn. Attunda tingsrätt dömde den tilltalade den 10 november 2010 för bland annat våldtäkt mot barn till fängelse i två år och fyra månader. I mars 2011 ändrade Svea hovrätt tingsrättens dom och ogillade åtalet om våldtäkt mot barn.

– Åklagaren som har handlagt ärendet inkom den 20 maj 2019 till riksåklagaren med information om att Nationellt forensiskt centrum (NFC) på begäran av polisen gjort en förnyad analys av ett arkiverat DNA-prov. Denna gav stöd för att målsägandens DNA fanns på det material som säkrades 2010. Riksåklagaren beslutade därför den 3 juli 2019 att förundersökningen mot den tilltalade skulle återupptas, säger Lisbeth Johansson, överåklagare för handläggning av resningsärenden, i ett pressmeddelande.

Förundersökning har nu genomförts. Ett nytt analysresultat har inkommit. Med anledning av vad som framkommit i den nya utredningen har riksåklagaren därför ansökt om resning till nackdel för den i hovrätten frikända personen.


Publicerat

i

av

Etiketter: