Försökte mörda känd politiker – nu blir det kåken i många årSvea hovrätt har nu meddelat dom i ett fall där en man skickat en brevbomb till personer utomlands och ett tjugotal hotbrev med pulver till bl.a. svenska politiker.

Mannen döms för försök till mord för brevbomben och för grova olaga hot mot politikerna. Straffet har bestämts till fängelse åtta år.

Tingsrätten meddelade dom i november 2018. Tingsrätten dömde mannen för försök till mord och för olaga hot (inte grova som åklagaren gjort gällande).

Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse sju år. Sedan domen överklagats har hovrätten nu meddelat dom och dömt den tilltalade för grovt olaga hot mot politikerna och fastställt tingsrättens dom för försök till mord mot företrädarna för ett utländskt bolag. Särskilt med hänsyn till att de olaga hoten har bedömts som grova har hovrätten skärpt fängelsestraffet till åtta år.

Trots att pulvret visat sig vara ofarliga ämnen har hovrätten gjort bedömningen att hoten varit så allvarliga att de ska rubriceras som grova olaga hot. Att skicka en försändelse med innehåll som kan förknippas med ett farligt ämne utgör en enkel metod för att sprida rädsla, störa ut verksamhet och belasta samhället.

I målet har också framkommit att arbetsplatser fått utrymmas och att personer som fått pulver på sig blivit rädda och fått vidta säkerhetsåtgärder. Vidare har beaktats det systemhotande inslaget bestående av att ett stort antal politiker, varav de flesta ministrar, har utsatts för hoten under en begränsad period.


Publicerat

i

av

Etiketter: