Fler Sävsjöbor men färre Stockarydare

Folkmängden i Sävsjö kommun minskade med 27 personer förra året. Den största minskningen på Höglandet. Särskilt stor är utflyttningen till övriga länet och det föds mycket få barn.

Sävsjö kommun har både höga dödstal och de länets lägsta födelsetal. Det gav ett födelseunderskott på 37 personer ifjol, sett till totalbefolkningen det största i länet. Samtidigt har Sävsjö kommun det relativt sett största utflyttningsnettot till andra kommuner i länet.
Tack vare inflyttning från utlandet stannade folkmängdsminskningen förra året vid 27 personer och vid årsskiftet bodde 10 844 personer i kommunen. Minskningen innebär att Habo kommun nu är större än Sävsjö kommun.

I Sävsjö ökade dock befolkningen liksom i Vrigstad medan den minskade i Stockaryd, Hjälmseryd och Hultsjö.

Sävsjö 6 233 8
Vrigstad-Hylletofta 1 893 5
Hjälmseryd 1 165 -7
Stockaryd 1 130 -16
Hultsjö 423 -17

Tabell över folkmängd i Sävsjö kommuns församlingar samt förändring under 2012. Källa: SCB 

[Redaktion]

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: