Fler och växande företag ger fler jobb

Vi måste få fler jobb! Det är avgörande både för människors möjlighet att styra över sina egna liv och för Sveriges ekonomi, tillväxt och utveckling. Tyvärr har den borgerliga regeringen misslyckats med jobbfrågan.

Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit 100 000 fler och sysselsättningsgraden har minskat. Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös och vi har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet.

 

Den borgerliga regeringen har prioriterat skattesänkningar som mest gynnat dem som redan har en stor plånbok. Samtidigt har samma regering försämrat för arbetslösa och sjuka. Klyftorna i samhället har ökat. Socialbidragen har ökat i 80 procent av Sveriges kommuner under det senaste året. Om man räknar som moderaterna själva gjorde i valrörelsen 2006 så är det nu 70 000 fler personer i utanförskap.

 

Vi socialdemokrater prioriterar kampen för fler jobb högst och vi vill därför arbeta för fler och växande företag. Vi måste ha en politik som stimulerar fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag. Det måste också vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete.

 

Låt oss omnämna några viktiga och strategiska insatser för att stimulera företagande. Vi rödgröna partier vill göra en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder kronor 2012. Sänkningen gynnar framförallt mindre företag. Vi sänker också kostnaderna för att anställa unga arbetslösa. Vi vill också se över företagens sjuklönekostnader. Vi vill också inrätta en ny riskkapitalfond för att stimulera nyföretagande.

 

Vi behöver också starka fackliga organisationer. Tyvärr har den borgerliga regeringen arbetat för att försvaga facket och attackerna fortsätter framför allt från de små borgerliga partierna som vill förändra LAS och införa lägre löner för ungdomar. Regeringen har försämrat a-kassan. Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Detta vill vi ändra på. I dialog med fackföreningsrörelsen och a-kassorna vill vi skapa en väl fungerade försäkring som är enkel att förstå, som är pålitlig, rättssäker och som inte kan missbrukas. Minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning. Vi lovar också att a-kasseavgiften för alla ska vara 80 kr i månaden.

 

Vi måste också ha en utbildningspolitik som ger kompetens för arbete och företagande. Den borgerliga regeringen inledde mandatperioden med att genomföra stora nedskärningar i nästan alla delar av utbildningssystemet – inte minst komvux och arbetsmarknadsutbildning. När arbetslösheten väl bröt ut fanns det färre studieplatser för dem som behövde omskola sig. Detta var ett stort misstag. Vi vill därför bekämpa arbetslösheten med att investera i 100 000 nya jobb-, praktik- och utbildningsplatser.

 

Det går att byta färdriktning på politiken den 19 september. Fler jobb står mot ökade klyftor. Vi socialdemokrater sätter jobben främst. Så växer ekonomin och så kan vi förbättra vården och skolan. Det tjänar alla på.

 

GLENN ABRAHAMSSON

ordf i LO-distriktet

THOMAS STRAND (S)

riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: