Fiaskot får ett slut – etableringslotsar avskaffas

Tjänsten etableringslots, som introducerades i december 2010, var tänkt att fungera som en länk mellan nyanlända flyktingar/invandrare och det svenska samhället. Det blev ett fiasko och idag fredag meddelar Arbetsförmedlingen att tjänsten avskaffas.

Anledningen är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, hot, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser, meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Förra våren inledde Arbetsförmedlingen en översyn av tjänsten etableringslots, för att komma till rätta med omfattande kvalitetsbrister och aggressiv marknadsföring från lotsföretag. Sedan i höstas har problemen ökat och fått en än allvarligare innebörd. Nu handlar det också om misstankar om brottslig verksamhet där både arbetssökande och förmedlare har utsatts för hot av representanter från lotsföretag.

– Min bedömning är att vi inte längre kan garantera kvaliteten på lotsverksamheten. Vi känner också en stark oro när det gäller säkerheten för såväl våra arbetssökande som arbetsförmedlare, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.


Publicerat

i

av

Etiketter: