Får 9 miljoner kr – de ska föda barn

Det föds fler och fler barn i Jönköpings län och förlossningsvården är ett område som ledningen för Region Jönköpings län nu vill förstärka i ett förslag till reviderad budget för 2016.

Politikerna i regionstyrelsens arbetsutskott vill he en förstärkning av förlossningsvården och förslår regionfullmäktige att besluta om en satsning på nio miljoner kronor, i form av kompetensförsörjning och ökad bemanning.

Bakgrunden är att antalet förlossningar i Jönköpings län har ökat med minst tio procent sedan 2013, eller drygt en förlossning mer per dag. 2015 förlöste 4206 barn på sjukhusen i Jönköping län. Hittills i år till och med maj, fortsätter ökningen med 7,7 procent.

Det ökade antalet förlossningar ökar även behovet av kvinnohälsovård och utökade insatser till patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden. Här föreslås därför en budgetförstärkning på 4,4 miljoner kronor.

De satsningar som nu föreslås på förlossningsvården och kvinnohälsovården är i nivå med det riktade statsbidrag som Region Jönköpings län får för 2016. Regeringen delar ut totalt 400 miljoner kr till landstingen i landet i år.

Region Jönköpings län planerar också en så kallad antenatalmotttagning, som bland annat innehåller specialistmödravård, en satsning på tio miljoner kronor som regionfullmäktige senare ska besluta om.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: