”En snabb död” – meddelande till Stefan Löfven inför Sverigeturnén

I vissa delar av Sverige väntas en snabb företagsdöd om ingen förändring sker. Småföretagarnas Riksförbund har noterat att Statsministern ska ut på turné i vecka 6 för att träffa lokala näringslivsföreträdare runt om i landet. På turnén ska det diskuteras kring möjligheten att driva företag på mindre orter. Vi gläds över att Statsministern visar intresse för småföretagens villkor utanför storstadsregionerna och vill passa på att berätta om en oroväckande utveckling av företagandet i Sverige, skriver Leif Svensson, ordf i Småföretagarnas Riksförbund, i ett opinionsinlägg riktat till statsministern.

Småföretagarnas Riksförbund sammanställer just nu en rapport som visar att:

  • Sveriges exportintäkter är ovanligt starkt kopplade till ett fåtal storföretag, varav många grundade för mer än 100 år sedan. Dessa företag möter på en omfattande internationell konkurrens, och flyttar dessutom trendmässigt bort sina verksamheter från Sverige. För att klara framtiden behöver Sverige lägga grunden för en ny generation framgångsföretag.
  • Tillväxten i Sverige fokuseras till ett fåtal storstäder och dessa städers pendlingskommuner. Flertal glesbefolkade regioner upplever en stagnerande utveckling. Dessa regioner behöver förlita sig på lokala företagare för att växa, men trenden pekar i fel riktning.
  • Den svenska företagsamheten håller på att gå i pension. I Småland är mer än två tredjedelar av företagarna (68 procent) över 50 år. Den unga generationen tar över i alltför begränsad utsträckning och driver vidare de företag som äldre företagare driver. Resultatet är att företagen och de arbetstillfällen de skapar riskerar att pensioneras tillsammans med sina ägare. I vissa delar av Sverige väntas en snabb företagsdöd om inte förändring sker. Detta är inte minst fallet i övre Norrland, där nära hälften av företagarna redan har passerat pensionsåldern.
  • Indikatorerna över företagarnas framtidshopp, investeringar i små företag och allmänhetens vilja att driva företag minskar kontinuerligt. Den genomgående trenden är att intresset för att driva företag minskat i Sverige, framförallt utanför storstadslänen. Detta försvårar ytterligare det generationsskifte som behövs för att företagen inte ska gå i pension.

Det positiva är att dessa trender kan brytas genom fler reformer för att förenkla en småföretagares vardag. Politiker på regional liksom statlig nivå kan ta många olika beslut som medför att regelkrånglet minskar. Skatter och avgifter kan sänkas, samtidigt som myndigheter kan bli bättre på att nå ut till företagen med relevant information.

I vår rapport kommer du kunna hitta följande reformer relevanta för mindre tätbefolkade regioners företagarvillkor:

  • Använd strukturfonderna klokare så att regional tillväxt även inkluderar de små företagen.
  • Stärk det arbetsplatsförlagda lärandet. Arbetsförlagt lärande kan också förbereda personer på att ta över och driva företagen vidare, och därmed öppna upp för generationsskifte.
  • Undvik kommunal drift av näringsverksamhet och se till att kommunala upphandlingar skrivs utifrån de små företagens villkor.
  • Ha en tillväxtfrämjande syn på detaljplaner och bygglov.
  • Bygg ut infrastrukturen.
  • Undvik skatter och regelverk som fördyrar och försvårar småföretagarnas villkor för tillväxt.

Vi möter just nu en stor oro bland landets småföretagare när Statsministern föreslår kostsamma och tillväxthämmande skattehöjningar. Förslagen om kraftigt höjda entreprenörsskatter via 3:12 reglerna, kilometerskatt på godstransporter, höga skatter på resande och begränsade vinstuttagsmöjligheter för välfärdsföretag ger helt fel signaler och skapar en negativ framtidstro.

Om Statsministern på allvar vill få igång livsnerven bland Sveriges småföretagare skulle det vara fantastiskt med ett lugnande besked under veckans turné. Vi ser fram emot ett budskap om att dessa förslag inte blir verklighet i en socialdemokratisk regering som vet att en stark välfärd bygger på ett företagsklimat i världsklass.

Leif Svensson
Ordförande
Småföretagarnas Riksförbund


Publicerat

i

av

Etiketter: