Eksjö kommun vill inte vänta i 10 år


[adrotate banner=”28″]
Rv 40 förbi Nässjö byggs ut till 2+1-väg men Eksjö kan få vänta 10 år på sin förbifart. För länge, tycker kommunledningen.

Senare i oktober blir 2+1-sträckan förbi Nässjö helt färdig. Trafikverket aviserar också att en utbyggnad av rv 40 mellan Nässjö och Eksjö kan bli av men med byggstart först om drygt 3 år.
Förbifart Eksjö med en ny och kortare sträckning söder om Eksjö har varit ett önskemål länge och tidigare fanns sträckningen med i Trafikverkets snara planer. Senare har förbifarten förskjutits till 2025.
”Bekymmersamt. Oerhört angeläget att förbifarten kommer till stånd inom de närmaste åren”, anser ledningen för Eksjö kommuns samhällsbyggnadsutskott.
Förbifarten är bara i ett förstudiestadie där Trafikverket inte ens kunnat meddela alternativ för hela sträckningen.

[Redaktion]


Publicerat

i

av

Etiketter: