DU DRABBAS: Stort vägarbete i Eksjö i en månad

Under tisdagen drar arbetet igång. Bron ska repareras.

Trafikstörningar väntas på grund av reparation av bro på Breviksvägen mellan centrum och Höglandssjukhuset i Eksjö. Det blir svårare för fordonstrafik att ta sig fram och gångare och cyklister måste ta delvis andra vägar.

Under tisdagen kommer reparationsarbeten att påbörjas på Breviksvägsbron över Eksjöån, väster om Vattentorgsrondellen. Arbetena beräknas pågå fram till och med slutet av maj.


Publicerat

i

av

Etiketter: