DÖDSBAKTERIE PÅ SJUKHUSET – SPÄDBARN SMITTADE


Lex Maria-anmälan efter smitta på neonatalavdelning

Cheflsäkaren Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att spädbarn smittats av multiresistenta bakterier.

Fallet gäller tre barn som vårdats på neonatalavdelningen vid länssjukhuset. I samband med rutinodlingar vid utskrivning från avdelningen påträffades e.coli-bakterier motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika.

Inget av de smittade barnen har blivit sjuka.

”Däremot riskerar barnen att fortsättningsvis vara bärare av bakterien men risken för att utveckla sjukdom senare i livet är troligtvis liten. Avdelningen har genomfört en översyn av sina städ- och hygienrutiner för att förhindra upprepning. Inga ytterligare fall har därefter inträffat men fortsatt skärpt observation råder. Smittspridning sker i första hand via föremål”, åter Nordesjö Haglund kommunicera i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

av

Etiketter: