DÖDA P-PLATSERNA! Bygg bostäder istället!

Ny rapport visar återigen att (stora) städer bara skapar problem för människor. 

Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar nu rapporten ”Framtiden för parkering och nya bostäder” som Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen skrivit ihop.

– Det behövs en bättre fungerande marknad för parkering. Det vore bra om p-kravet togs bort. Dagens krav innebär dyra investeringar för fastighetsbolagen och är orimliga när en smart teknik och rätt prissättning gör att befintliga parkeringsplatser kan nyttjas mer effektivt och parkeringsbehovet minskar över tid, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm i ett pressmeddelande.

–­­­­ Vi har länge känt till att politiken för parkering har stor inverkan på städernas trafikmiljö och framkomlighet. Att vi nu kan visa att dagens lagar och normer även begränsar bostadsbyggandet bör ge politiken kraft att genomföra reformer, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Beräkningar i rapporten visar att kostnaderna för nya parkeringsplatser är höga. Om kraven på parkering halveras kan 20 procent fler bostäder byggas i Stockholms län och åtta procent i Göteborg, med upp till 15 procent lägre kostnader.

Rapporten visar att i hållbara stadsmiljöer sker så mycket som 57 procent lägre klimatpåverkan, än när det byggs utifrån den aktuella parkeringsnormen med fler parkeringsplatser i garage.

– En förutsättning för att sänka antalet parkeringsplatser är att minska behovet av parkering. Därför behövs ökade investeringar i en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik, cykelvägar och delningstjänster såsom bilpool, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Urval av vad rapporten visar:

  • Parkeringsnormer påverkar miljö och klimat där stora utsläpp av växthusgaser, hög energiförbrukning och omfattande hårdytor orsakas av dagens parkeringssituation.
  • Parkeringskravet kan öka koldioxidutsläppen med hela 50 procent i byggprocessen.
  • Uppskattningar visar att det finns 15–25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, en hårdgjord yta som motsvarar hela Göteborg (500 kvadratkilometer).
  • En bilpool minskar behovet av parkeringsplatser med cirka 80 procent.
  • Parkeringskrav kan öka koldioxidutsläpp med hela 50 procent i byggprocessen.
  • Parkeringskrav konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön.

Publicerat

i

,

av

Etiketter: