Det var inte magont – läkarna såg inte att kvinnan var cancersjuk

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos.

Fallet gäller en ung kvinna som remitterades för en röntgenundersökning av buken på grund av smärtor. När röntgenbilderna granskades sågs inget avvikande.

När kvinnan återkom efter drygt två veckor med kvarstående besvär genomfördes en förnyad röntgenundersökning. Det upptäcktes då förändringar som kunde tyda på cancer och vid förnyad granskning av den första undersökningen kunde dessa förändringar ses redan då.

”Händelsen har medfört ett förlängt lidande för kvinnan samt ökad risk för spridning av en cancer till följd av fördröjd diagnos”, uttrycker Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: