DET LÄCKER GIFT! STÄLL EKSJÖ KOMMUN INFÖR RÄTTA!


Stäm Eksjö kommun! Det är mitt råd till fastighetsägaren i Mariannelund, skriver Hans Mannefred i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om giftskandalen i Mariannelund

Hultsfreds kommun, Holmen (fd Modo) och Naturvårdsverket satsade 118 miljoner på att sanera Svartsjöarna. Ägarna till pappersbruket i Pauliström tog en kostnad på 18 miljoner för det projektet. Det var under hot om stämning annars av Hultsfreds kommun, som de fattade det beslutet.

I Jönköpings kommun där jag numera bor (är född och uppvuxen i Mariannelund), så kom det en vattendom 1970 om att Munksjön skulle saneras, när teknik för detta finns. Det har nu gått 50 år och inget konkret har hänt.

Jönköpings kommun vill gärna framställa Munksjö AB som den stora miljöboven, men sanningen är att kommunen och pappersbruket har en sak gemensamt: De är stora miljöbovar till Munksjön. Kommunen är faktiskt den största genom Simsholmens reningsverk. Man kan uttrycka det så här: Jönköpings kommun och Munksjö AB sitter i samma båt, när det gäller Munksjön, som räknas som en av Europas giftigaste sjöar.

Nyligen avslöjades en miljöskandal på Mariebo i Jönköping. En kemtvätt har förgiftat marken och fastighetsägarna vill nu ha ekonomisk kompensation av kommunen. Kommunens fyrkantige jurist säger nej till detta med hänvisning till Kommunallagen. I kören stämmer S-kommunalrådet Mona Forsberg in med en åsnas envishet och dumhet. Jag känner igen likheter i kommunens resonemang med hur Eksjö kommun resonerar kring miljöskandalen i Mariannelund. Det är lätt att kommunerna i sådana här lägen låter snålheten bedra visheten.

Juridik och politik handlar om att hitta vägar för att lösa problem. Jag har därför lanserat idèn att Jönköpings kommun ska ge ett aktieägartillskott till det kommunala bolaget Vätterhem, som sedan kan köpa fastigheterna för att kunna hyra ut dem när saneringen är klar. Denna lösningen är positiv för kommunen, Vätterhem och de boende. Naturligtvis även för dem som så småningom kan bo i en villa – som hyresrätt.

Det verkar som att tjänstemännen och politikerna i Eksjö kommun har satt svansen i rävsaxen och säger nej till ekonomisk kompensation till fastighetsägaren.

I Smålands Tidningen (8/10) kan man läsa att Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef anser att:”Det är kommuenns ståndpunkt och vi bedömer att vi har lagen på vår sida.”. Jag är av motsatt uppfattning. Det framkommer i samma tidning – samma – dag att företaget Kemfakta hävdar att verksamheten fortsätter att läcka ut miljögifter. De miljöfarliga riv-massorna har nämligen Eksjö kommun placerat i en stor lut-damm, som ligger 50 meter från fastighetsägaren tomtgräns.

Det finns likheter mellan Mariannlundsfallet och det som händer när det gäller miljögiftskandalen i Mariebo. En olikhet är att i Mariebo pågår det ingen verksamhet, men det gör det i Mariannelund. Oavsett det så anser jag att kommunerna ska ta sitt ansvar och ekonomiskt kompensera de berörda fastighetsägarna. Det handlar om en moralisk och etisk fråga, som jag ser det.

Jag uppmanar nu fastighetsägaren i Mariannelund att stämma Eksjö kommun. Lämpligt är att först ge kommunen en chans att göra rätt för sig, så ge dem därför en tidsfrist innan stämningen verkställs (exempelvis ett kvartal).

Saneringen ska naturligtvis bekostas av kommunen och den dåvarande ägaren till bruket. Precis som i när det gällde Svartsjöarna kan man dessutom få stora delar av kostnaden täckta av Naturvårdsverket.

Hans Mannefred
Mariannelundare

Skickat från Windows E-post


av

Etiketter: