Det där är inte mitt blod! – läkarna slipper undan efter sjukhusskräcken

Inspektionen för vård och omsorg har meddelat beslut i ett ärende där en patient fick fel blodplasma.

Ärendet handlar om en patient som opererades akut och behövde få både blod och plasma. Av misstag gavs plasma som skulle getts till annan patient.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att sjukvårdspersonalen i Region Jönköpings län ”fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder”.

Inspektionens handläggare avslutar därmed ärendet.
”Det blev inte någon konsekvens för patienten eftersom [blodplasman] innehöll rätt blodgrupp”, säger Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: