DET ÄR SLUT – Snart är du fattig igen

År 2017 var det starkaste året för världsekonomin sedan 2013, men trots detta var den globala tillväxten inte särskilt imponerande. Det är långt kvar till tillväxttalen under de heta åren innan finanskrisen. Det visar Industriarbetsgivarnas nya globala konjunkturrapport.

– Det är främst ekonomins efterfrågesida som ger skjuts till världstillväxten, i första hand på grund av extremt låga räntor historiskt sett, medan det inte finns några tecken på att det senaste decenniets avmattning i underliggande produktivitet håller på att brytas, säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i ett pressmeddelande.

Det mesta tyder på att tillväxttoppen passerats och att den globala konjunkturen mattas något under de kommande åren. Ett orosmoln är risken för protektionism. Det är troligt att USA:s ståltullar följs av motåtgärder från andra marknader. Leder det till omfattande handelskrig får man räkna med en betydligt svagare global tillväxt.

Sverige har bromsat ordentligt, tillväxttoppen nåddes redan 2015. Vi räknar med en gradvis avmattning under kommande år i takt med att bygg- och fastighetsmarknad avtar.

– Risken för ett mer dramatiskt fall på den svenska bostadsmarknaden är dock relativt liten med tanke på fortsatt låga räntor, stark arbetsmarknad och god inkomsttillväxt för hushållen, säger Mats Kinnwall.

För andra året i rad överglänste Eurozonen 2017 USA i termer av ekonomisk tillväxt. De kommande åren räknar vi med en viss avmattning i Eurozonen medan USA:s ekonomi sannolikt får en viss stimulans från skattesänkningar och infrastruktursatsningar. I Storbritannien har redan de negativa effekterna av kommande Brexit blivit påtagliga. Osäkerheten kring landets framtida förhållanden dämpar den ekonomiska aktiviteten.

Att Kinas ekonomi faktiskt accelererade under 2017 kan huvudsakligen tillskrivas en kraftig ökning i bygginvesteringarna. Tillväxtländer som Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika och Turkiet har piggnat till och lämnat några svåra år bakom sig.

– De tillväxtekonomier som har bäst förutsättningar för fortsatt god och stabil tillväxt är Indien och Turkiet, men inte heller här ska man räkna med en återgång till de tvåsiffriga tillväxttal som noterades innan och omedelbart efter finanskrisen, säger Mats Kinnwall.

Bristen på tilltagande inflationen i världen fortsätter att förbrylla inte minst centralbankerna. Det är uppenbart att digitalisering och globalisering sätter tryck nedåt på prisökningarna. Envist låg inflation i kombination med en lägre realränta bådar för fortsatt låga centralbanksräntor.

– I Sverige och Eurozonen kommer inflationen att stanna en bit under inflationsmålen under 2018, vilket får centralbankerna att skjuta upp eventuella räntehöjningar till nästa år. Även i USA, får man räkna med att styrräntan stannar på betydligt lägre nivåer än tidigare, säger Mats Kinnwall


Publicerat

i

, , , , ,

av

Etiketter: