”De stora förlorarna” – Han varnar för ny skatt på hus

”Ny beskattning av fastigheter drabbar fastighetsbranschen”, menar Peter Nilsson, skattejurist på LRF Konsult , i ett opinionsinlägg på tal om en ny skatteutredning.

Enligt det nya skatteförslaget kommer paketerade fastigheter att bli högre beskattade i framtiden. De stora förlorarna på förslaget är de som redan köpt fastigheter i förpackad form och betalat ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde, det vill säga inte har tagit hänsyn till den latenta skatt som fanns i företaget.

En utredare har haft i uppdrag att särskilt kartlägga och analysera förekomsten av så kallad paketering av fastigheter i bolagssfären som ett verktyg för skatteplanering. Paketering innebär att fastigheten placeras i ett dotterbolag istället för att säljas direkt och därmed slipper beskattning av kapitalvinsten. Aktierna är näringsbetingade andelar och kan därför säljas skattefritt.

Utredaren föreslår nu att detta stoppas och att reglerna ändras från och med den 1 juli 2018. När aktier i fastighetsförvaltande företag avyttras ska det ske en avskattning av fastigheten i det sålda företaget. Avskattning innebär att fastigheten anses ha sålts mot en ersättning motsvarande dess marknadsvärde och förvärvad för samma belopp. Förslaget innebär att beskattningen i princip blir densamma oberoende av om fastigheten avyttras direkt eller om det är andelarna som avyttras.

I praktiken innebär detta att försäljningar av fastigheter i fastighetsbranschen kommer att bli högre beskattade. De stora förlorarna på förslaget är de som redan köpt fastigheter i förpackad form och betalat ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde, dvs. inte tagit hänsyn till den latenta skatt som fanns i företaget. När fastigheten eller aktierna säljs i framtiden kommer en beskattning att aktualiseras. Företag som inte förlorar på förslaget är de som säljer en rörelse vari en fastighet ingår, då aktualiseras inte avskattning. Det kan vara försäljning av en industriverksamhet där det ingår en fastighet eller en skogsfastighet.

Peter Nilsson, Skattejurist på LRF Konsult.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: