De döda spädbarnen: utredning klar

Två spädbarn hittades döda i en bostad i Bruzaholm i juli. Nu har Eksjö kommuns sociala förvaltning gjort sin utredning. Den visar inga brister från kommunens sida.

Besked om att kommunens utredning var klar kom kl 2215 på torsdagskvällen från kommunens pressavdelning!
Kommunen anmälde sig själva till Inspektionen för vård och omsorg eftersom den aktuella familjen varit föremål för kommunens utredning.
LÄS ALLT OM DE DÖDA SPÄDBARNEN
IVO ska också granska kommunen men den interna granskningen brist från kommunens sida som kan kopplas samman med händelsen. Handläggningen bedöms ha följt den lagstiftning och de rutiner som gäller.

Enligt socialtjänstlagen har Eksjö kommun en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser från sociala myndigheterna.
Interna utredningen har innehållit bl a granskning av dokumentation av journaler, processer och rutiner samt samtal med personal vid sektorn såsom chefer, socialsekreterare och behandlingspersonal.

”Utredningen visar att samtliga inblandade har kännedom om ett ärendes gång och aktuella rutiner och checklistor gällande förhandsbedömning, utredning och insatser. Utredningen konstaterar därmed att det rapporterade inte rör sig om en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänstens ansvar och uppdrag”, meddelar Ulla Henriksson, socialchef.

[sg_popup id=2]


Publicerat

i

,

av

Etiketter: