De anställda får dela på 80 miljoner kr


”Vänsterpartiet satsar på vårdpersonalen. Vi är naturligtvis väldigt glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen”, skriver Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet i region Jönköpings län, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Allt oftare hör vi hur vårdpersonal vittnar om en hårt belastad arbetssituation. De fackliga organisationerna såväl som enskild vårdpersonal larmar om att situationen i längden inte är något annat än ohållbar. I Jönköpings-Posten (13/6) rapporterades det om att arbetssituationen på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov är extremt ansträngd där personalen ständigt drabbas av oro, stress, utbrändhet, ångest och en känsla av otillräcklighet. Det berättas om vårdpersonal som gråter på jobbet och är hemma för utmattningssymptom. Akutavdelningen på Länssjukhuset Ryhov är dessutom inte ensamma, på flera håll runt om i regionens verksamheter rapporteras det om liknande situationer.

Därför är det glädjande att kunna presentera att Vänsterpartiet nu har nått framgångar i budgetförhandlingarna med regeringen och förhandlat fram två miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent. För vårdpersonalen här i Region Jönköpings län innebär det ungefär 70 till 80 miljoner kronor i extra tillskott. Satsningen innebär att de två miljarderna fördelas ut till regionerna för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Vi är naturligtvis väldigt glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Pengarna behövs verkligen och detta ger oss möjlighet att se över hur vi kan förbättra för vår vårdpersonal. Det kommer att handla om kompetensutveckling, utveckla arbetstidsmodeller som passar just oss och en möjlighet att anställa fler kollegor där det i dag är för få.

Vänsterpartiet känner för vårdpersonalen och har därför sett till att miljarderna till förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö ska komma regionerna till del redan till budgetåret 2018. Samtidigt måste Regionen redan nu agera för att komma tillrätta med det mest akuta arbetsmiljöproblemen och då måste regionens politiker var mycket lyhörda och aktiva i sitt arbete för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Vänsterpartiets budget 2017 för Region Jönköpings län var offensiv med stora satsningar på personalen. Tyvärr blev den i breda lag nedröstad av nedskärningspolitikerna, men nu får vi alltså stöd från nationell nivå och det är mycket glädjande.

Mikael Ekvall
Gruppledare Vänsterpartiet
Region Jönköpings län


Publicerat

i

av

Etiketter: