DE ÄLSKAR VARANDRA SÅ OERHÖRT MYCKET – Polisen stoppade deras underbara kärlekshistoria


Kärleken är starkare än något annat som kommer i dess väg.

En man och en kvinna som är sambor döms nu av Göteborgs tingsrätt för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott. Genom brottet har de enligt domen förvärvat närmare 2 kilo ecstasy-pulver (mdma) och tillverkat tabletter för försäljning av preparatet.

Två andra männen har, enligt domen, medverkat i delar av tillverkningen och övrig narkotikahantering. Mannen i samboförhållandet döms även för att ha smugglat in 6 kilo testosteron. Han döms till fängelse i fem år och sex månader. Hans sambo döms till fängelse i fyra år. De två övriga männen döms till fängelse i två år vardera. Ett kontantbelopp om 146 500 kronor som hittades i sambornas lägenhet vid husrannsakan bedöms härröra från brottslig verksamhet och förverkas.

Mannen och kvinnan i samboförhörhållandet är 28 respektive 27 år gamla och är inte kriminellt belastade sedan tidigare. Tillverkningen av ecstasy-tabletterna har skett i deras bostadslägenhet som de hyrt i andra hand. Utrustningen för tillverkningen har de köpt utomlands på nätet och fått levererad till Sverige. Mannen har tagit på sig ansvaret för narkotikahanteringen.

Samborna har hävdat att kvinnan har varit helt ovetande om hanteringen, men tingsrätten anser att hon är överbevisad om delaktighet i brottet. Båda bedöms ha agerat gemensamt och ha intagit centrala roller i brottsligheten. Däremot styrks inte att kvinnan även har haft del i insmugglingen av testosteronpartiet. Partiet upptäcktes och togs i beslag av tullen omedelbart efter införseln till Sverige.

De övriga dömdas medverkan har främst bestått i tillverkning av tabletter med ecstasy i den ene mannens bostadslägenhet. De har också transporterat narkotika och utrustning för tillverkningen. Till skillnad från samboparet har de enligt tingsrätten inte varit inblandade i all åtalad narkotikahantering. Själva har de i huvudsak förnekat brott och sagt att de bara medverkat obetydligt i brottsligheten. De är i ungefär samma ålder som samboparet. De är inte brottsbelastade men har under brottsperioden varit inne i narkotikamissbruk.

Tingsrätten konstaterar att alla fyras brottslighet är så allvarlig att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av dem. Skillnaden i längden av deras fängelsestraff återspeglar deras grad av medverkan i brottsligheten.
Utredningen som ligger till grund för domen har utförts av tullkriminalen och är omfattande. Den består främst av fynd vid husrannsakan, filmer från övervakningskameror, filmer, chattar och annan information från de dömdas mobiltelefoner samt spaningsiakttagelser av tullkriminalens personal. Domen är enhällig.


Publicerat

i

av

Etiketter: