Dags att skrota politiskt tillsatta nämndemän

I en artikel i SmT den 30/12 2011, så framgår det att Eksjö tingsrätts lagman Johan Mannergren ställer sig positiv till att nämndemännen utses av de politiska partierna. Mannergren menar att om lekmännen skulle tas bort för att istället ersättas med kvalificerade jurister, så skulle det ”inte heller fungera”. Mannergren vidareutvecklade sedan sitt resonemang med att ”de åtalade då skulle dömas av eliten”. Jag anser att det är synnerligen anmärkningsvärt att en lagman intar en så pass frän populistisk hållning som Mannergren i detta fall gjorde.
Att kalla kvalificerade jurister för ”eliten” anser jag är på gränsen till oförskämt eftersom jurister sällan sitter på någon politisk makt. Att det finns överväldigande argument för att systemet med att politiskt tillsatta lekmän snarast bör slopas verkar ha gått Mannergren förbi.

I ungefär 7- 8 fall av 10 så river hovrätten upp tingsrättsdomar som har överklagats av den åtalade. Är inte detta bevis nog för att nuvarande system är ohållbart? De politiskt tillsatta lekmännen har inte den kompetens som krävs för att tolka lagtexterna. Men det finns allvarligare aspekter vad anbelangar detta spörsmål. Vill det svenska folket verkligen ha nämndemän som öppet försvarar totalitära kommunistregimer, så väl dåvarande som idag existerande? Vill folket verkligen ha nämndemän som anser att homosexualitet är en ”psykisk sjukdom”? Vill folket verkligen ha nämndemän som öppet förespråkar att sharialagar bör införas i Sverige? Dessa tre exempel tar jag upp eftersom det idag sitter politiskt tillsatta nämndemän runt om i Sverige som öppet står för just dessa åsikter.

Noteras ska också att det idag finns många verksamma nämndemän som själva har blivit dömda för grova brott. Kvällstidningen Aftonbladet avslöjade i en granskning Måndagen den 20/2 att 11 av 25 stycken dömda individer idag själva sitter och dömer människor i egenskap av nämndemän. Resterande av de dömda sitter inte längre kvar som nämndemän. Detta i fall som många gånger rör brott som de själva har blivit dömda för. De brott som de nuvarande 11 dömda nämndemännen har begått består av bland annat olaga hot, stöld, grovt rattfylleri ,våld mot tjänsteman, olaga frihetsberövande, misshandel, ofredande, vapenbrott, bokföringsbrott, olaga tvång och narkotikabrott. Är detta ett system som svenska folket verkligen vill ha? Ska verkligen individer som har blivit dömda för synnerligen allvarliga brott som misshandel, vapen- och narkotikabrott få sitta som nämndemän och moralisera över andra människors gärningar? Ska individer som själva riskerat andra människors liv (genom grovt rattfylleri exempelvis) få sitta och döma andra människor i tingsrätterna? Aftonbladet avslöjade även i samma granskning att 200 av de 8.000 politiskt tillsatta nämndemännen har förekommit i brottsutredningar de senaste åren.

Jag anser att så länge nuvarande system upprätthålls av regering och riksdag så kommer i alla fall jag aldrig att erkänna Sverige som en stat där det råder rättssäkerhet för medborgarna. Självklart är det så att utbildade jurister, som har både akademisk och intellektuell förmåga att tolka lagtexterna, knappast skulle ägna sig åt ovan nämnda brottslighet. En av de främsta förespråkarna för nuvarande system är företrädarna för den marxistiska vänstern. De hävdar ofta att ”folk från verkligheten” är kompetenta att sitta som nämndemän eftersom ”de vet hur verkligheten ser ut”. Frågan är hur långt denna vänster vill dra gränsen? Ska individer dömda för mord få sitta som nämndemän? Jag bara undrar eftersom denna vänster i sin ivriga och kompromisslösa populism inte verkar ha några spärrar vad anbelangar detta spörsmål.

Borgerlig, Nässjö


Publicerat

i

,

av

Etiketter: