BRANDFARA: Ingen får arbeta i skogen

På grund av den extrema torka och den extremt höga brandrisk som råder i stora delar av Sverige rekommenderar Jönköpingsbaserade statliga myndigheten Skogsstyrelsen nu att inget skogsbruk utförs i dessa områden.

Rekommendationen att avstå från skogsbruk gäller de områden där det enligt SMHI:s brandriskprognos är mycket hög eller extrem brandrisk, t ex Höglandet.

När brandrisken är så hög som den är sommaren 2018 finns en mängd potentiellt farliga moment vid konventionellt skogsbruk. Framför allt är det riskabelt att köra med större skogsmaskiner som är försedda med band eller kedjor, vilket ger stor risk för gnistbildning särskilt på stenig mark.

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt, i ett pressmeddelande.

Även skogsarbete i mindre skala har sina risker. Om en skogsägare till exempel kommer åt en sten med röjsågen kan det bildas gnistor.


Publicerat

i

av

Etiketter: