BÖRSRAS för Höglandsföretag efter rekordsiffror


Tranåsbaserade och stockholmsbörsnoterade teknikhandelskoncernen OEM International redovisade ännu ett rekordkvartal men det hjälpte inte. Aktien rasade under fredagen.

OEMs aktie rasade med över sex procent på fredagen och har nu fallit med 20 procent de senaste månaderna. Trots att bolaget redovisar rekordsiffror.

Senaste kvartalsrapporten kom i veckan och den visar:
Andra kvartalet 2017

Orderingången ökade med 17 % till 693 MSEK (591)
Nettoomsättningen ökade med 13 % till 690 MSEK (612)
Rörelseresultatet ökade med 7 % till 68 MSEK (64)
EBITA ökade med 8 % till 74 MSEK (68)
Resultat efter skatt ökade med 4 % till 51 MSEK (49)
Resultat per aktie uppgick till 2,21 kr (2,12)
Två förvärv, Rauheat OY och Candelux Sp.z o.o.

Januari – juni 2017

Orderingången ökade med 16 % till 1 395 MSEK (1 200)
Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 360 MSEK (1 185)
Rörelseresultatet ökade med 17 % till 141 MSEK (121)
EBITA ökade med 16 % till 151 MSEK (130)
Resultat efter skatt ökade med 15 % till 106 MSEK (93)
Resultat per aktie uppgick till 4,61 kr (4,01)


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: