BESLUT: Kommunchefen får sparken direkt

Kommunalrådet försökte stoppa uppsägningen men de andra politikerna tog beslut om att ge kommunchefen sparken med omedelbar verkan.

Kommunstyrelsen i UPpvidinge kommun tog vid sitt senaste möte onsdagen beslut om att ”arbetsbefria kommunchefen och att inleda förhandlingar om att avsluta anställningen”.

Ärendet kallades på dagorningen ”Förtroendefrågan i kommunstyrelsen”.

Kommunstyrelsen beslutade att arbetsbefria kommunchef Linda Jonsson med omedelbar verkano och att uppdra åt personalchefen att inleda förhandlingar för att avsluta kommunchefens anställning enligt praxis.

Av elva ledamöter i styrelsen röstade fyra emot. Bland dem kommunalrådet Åke Carlson (c) som lade fram ett eget förslag för att öka förtroendet för kommunchefen men förslaget röstades ner.

Från och med måndagen och en vecka framåt går miljö- och byggnadsförvaltningens chef Karin Holst in som tillförordnad kommunchef.
En starkt bidragande anledning till kommunstyrelsens beslut anses vara kommunchefens offentliga brevskrivande som väckt ont blod hos politikerna.


Publicerat

i

av

Etiketter: