Badförbud i Jönköping p g a översvämningarna

Det råder badförbud tills vidare i Rocksjön i Jönköping på grund av de kraftiga översvämningarna som inneburit att dagvatten fyllt med slam runnit ut i sjön.

Badförbudet är den senaste i en lång rad av följder av störtregnet och översvämningarna. Några andra följder under den märkliga fredagen var:

  • E4an avstängd.
  • Översvämmade gator
  • Länssjukhuset Ryhov stängt.
  • Fjärrvärmen avstängd
  • Stora delar av A6, bl a Ikea, stängt under dagen.
  • Översvämmat hotell
  • Översvämmade källare och garage
  • Miljontals kronor i utbetalningar från försäkringsbolag
  • Fler trafikolyckor

[Redaktion]


Publicerat

i

av

Etiketter: