Återskapa näringspolitiken

Det är dags för Sverige att återfå en ordentlig näringspolitik. Landet behöver en strategisk samverkan mellan olika samhällssektorer med mer av gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser, export- och investeringsfrämjande.

Den borgerliga regeringen har i dag närmast en beröringsskräck för att samverka med näringslivet. Vi socialdemokrater inser att det behövs en ny politik på det här området. I dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna vill vi utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och globala. Vi satsar i vår budget två miljarder kronor de kommande fyra åren på en sådan samverkan. Vi föreslår att arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med tre procent på lönesummor upp till 900.000 kronor. Statens nettokostnad för denna reform är tre miljarder kronor. Vi vill skapa en riskkapitalfond med en total initial investeringsportfölj på tre miljarder kronor. Fonden ska ha ett särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Utöver detta gör vis stora investeringar i infrastruktur och utbildning. Så bygger vi en kunskapsbaserad ekonomi som gör Sverige starkare för framtiden. Problemen på dagens arbetsmarknad är till stora delar missmatchproblem. Arbetsgivare har arbeten som de behöver rekrytera till och det finns arbetslösa som vill ha arbeten, men de arbetslösa kan inte ta de arbeten som finns och arbetsgivarna hittar inte heller lämpliga sökanden. Svaret på det problemet är som alltid utbildning. Vi föreslår därför omfattande investeringar i jobb och utbildning för unga, sammanlagt 57.400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen, i traineejobb och utbildningsvikariat. Vi lever i ett län känt för småföretagsamhet och entreprenörsanda. Här förstår människor värdet av entreprenörskap, men också av dialog mellan politik och näringsliv. Endast så, med investeringar för framtiden och med en aktiv näringspoltik kan vi får fler företag i länet och hela Sverige. CARINA HÄGG (S)riksdagsledamot


Publicerat

i

av

Etiketter: