ÄNTLIGEN – Miljonregn över kvinnor på Höglandet

Över 10 miljoner kronor. Kammarkollegiet får i uppdrag att med anledning av tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senast den 31 augusti utbetala totalt 300 miljoner kronor till landstingen. Pengarna ska gå till förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Kvinnors hälsa och förlossningsvården är en prioriterad fråga för regeringen. Vi har sett behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården. Födande kvinnor ska kunna känna sig trygga och personalen ska de förutsättningar som krävs för att utföra sina jobb, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll, i ett pressmeddelande.

 

  LANDSTING                                         KRONOR 
Stockholm 68 143 865
Uppsala 10 838 798
Södermanlands 8 640 543
Östergötland 13 573 117
Jönköping 10 594 346
Kronoberg 5 836 067
Kalmar 7 241 014
Gotland 1 740 653
Blekinge 4 752 049
Skåne 39 718 431
Halland 9 610 252
Västra Götaland 50 214 178
Värmland 8 374 663
Örebro 8 853 031
Västmanland 8 033 900
Dalarna 8 533 908
Gävleborg 8 546 308
Västernorrland 7 375 850
Jämtland 3 860 775
Västerbotten 7 986 497
Norrbotten 7 531 755
  TOTALT   300 000 000

Sammanlagt omfattar överenskommelsen 500 miljoner kronor och delas upp i två utbetalningar, 300 miljoner kronor för 2017 och 200 miljoner kronor för 2018. Medlen ska fördelas till landstingen i relation till respektive landstings befolkningsandel, enligt överenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: