ÅH SÅ UNDERBART SKÖNT! 100 km/t rakt över Höglandet


En av de underbaraste dagarna på länge på Höglandet. Äntligen är den gamla byvägen borta. Nu går det att sätta gasen i botten på rv 32 .

Under fredagens förmiddag invigdes nya väg 32 mellan Sunneränga och Marbäck genom Aneby kommun. Ceremonin skedde på pendlarparkeringen vid Blå grindar intill nya vägen.

– Vilken skillnad det är på den gamla vägen och den nya det ser man tydligt nu när man har åkt den gamla vägen. Vi valde att lägga vägen i skogskanten för att undvika åkermarken, sa Tanja Jevtic, enhetschef på Trafikverket Region Syd, i sitt invigningstal. Hon fortsatte bland annat med att

Bland talarna och de medverkande märktes ett antal makthavare liksom elever i årskurs 3 från Parkskolan i Aneby och arkeoloen Marita Sjölin.

Den nya sträckningen går öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Den nya vägen breddas beroende på om det är en 1+1- eller 2+1- sträcka till 9,5 m respektive 12,75 m. Sträckan är 8,7 km (varav knappt 3 km i befintlig sträcka).

Den totala anläggningskostnaden är ca 180 miljoner kr. Utmed hela sträckan sitter viltstängsel och det har byggts två nya viltpassager, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar.

Den gamla vägen blir lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.


Publicerat

i

, , , , ,

av

Etiketter: