5 milj euro ska rädda unik musselart

Den tjockskaliga målarmusslan (hur många har hört talas om den?) ska räddas och få ettnytt liv. Det är syftet med de nära 5 miljoner euro, som fr o m 2012 satsas för att ge den här musslan nya och bättre livsmiljöer i 12 åar.

Bland de 12 åarna finns Brusaån och Emån och länsstyrelserna i (förutom Jönköpings län) Skåne, Blekinge, Östergötlands och Sörmlands län är engagerade i jobbet.

 

Två åar återmeandras, d v s de återfår det slingrande lopp de en gång hade, vandringshinder tas bort i sex år, i samtliga åar restaureras livsmiljöerna genom att bl a sand läggs ut på åbotten och trädplantering längs åkanten och, slutligen, i fyra åar, där musselarten helt försvunnit, återintroduceras de genom odling eller flyttning.

 

Det är inte bara den tjockskaliga målarmusslan, som är Europas mest hotade musselart, som får en bättre livsmiljö – åtgärderna ger rent allmänt en bättre vattenkvalitet och det gynnar också flodpärlmusslan, stensimpan och öringen liksom också uttern.

 

Hälften av pengarna kommer från EU, 25 procent från naturvårdsverket och resten delas mellan de medverkande länsstyrelserna.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: