183 nya jobb på Höglandet – går in med 5,5 miljoner kr

Ca 5,5 miljoner kr för 183 nya jobb på Höglandet. Nu händer det grejer. Det handlar om ännu en integrationssatsning.

På regeringens uppdrag fördelar nu Arbetsförmedlingen totalt 500 miljoner kronor till kommuner och landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak baserad på antalet tillsatta extratjänster. För Jönköpings län del innebär det 16 miljoner kronor till kommunerna, varav ca 5,5 miljoner kr till Höglandskommunerna.

I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor med syfte att uppmuntra fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Extratjänster finns inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli 2017 har det även funnits möjlighet att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund. Det totala antalet extratjänster i Sverige uppgår enligt den senaste statistiken till drygt 13 000, varav 11 000 finns i kommunerna.

För Jönköpings län ser fördelningen ut enligt tabellen nedan (regionen/landstinget får ytterligare ca 2,6 miljoner kr):

Kommun Belopp som betalas ut Extratjänster 31/12 2017 Extratjänster 28/2 2018
Aneby 624 794 27 31
Gnosjö 543 987 14 14
Mullsjö 283 522 4 5
Habo 525 840 9 9
Gislaved 1 498 419 33 37
Vaggeryd 596 721 10 11
Jönköping 6 082 599 104 113
Nässjö 1 836 382 52 50
Värnamo 1 521 477 27 30
Sävsjö 614 867 15 20
Vetlanda 1 163 765 18 25
Eksjö 901 699 23 23
Tranås 354 403 5 4
Summa 16 548 476 341 372

Etiketter: