Sävsjö räknar med att klara årets budget

Baserat på en prognos från augusti månads slut ser framtiden hyggligt ljus ut för Sävsjö kommun. Det budgeterade överskottet på 2 miljoner kan bli något större, konstaterar kommunalrådet Stefan Gustafsson (KD) i en sammanfattning.

Han passar i denna också på att ge regeringen en kraftig känga för att man vältrar över stora kostnader på kommunerna eftersom de utförsäkrade för sin försörjning är hänvisade till kommunalt försörjningsstöd.

”Det är oacceptabelt”, konstaterar han. Men allra tråkigast tycker han det är att sjuka människor kommer i kläm.

Arbetslösheten har gått ner kraftigt i Sävsjö – undomsarbetslösheten är med sina 4,2 procent lägst i länet efter Jönköping men Stefan Gustafsson höjer ett varningens finger sämre arbetsmarknad under hösten.

Det är de stora nämnderna, alltså barn- och utbildning samt socialnämnden, som har störst problem med sina ramar. Den förra nämnden räknar med att dra öv er med 2,3 miljoner, den senare med 2,4 miljoner. Tekniska verksamheten räknar med ett öv erskridande på en snö-miljon.

Investeringsbudgeten på 40 miljoner kommer knappast att bli fullt utnyttjad trots att man måste hålla trafikverket under armarna med fem miljoner i samband med perrongbyggen och annat i Stockaryd.

Skatteunderlagsprognosen tyder högre skatteintäkter med 4,5 miljoner över vad man väntat. Sammantaget inneb är det att det budbgeterza<ade driftresultatet kan förverkligas.


Publicerat

i

av

Etiketter: